cdenvhoogstraten.be Uncategorized CD&V Hoogstraten: Samen bouwen aan een sterke gemeente

CD&V Hoogstraten: Samen bouwen aan een sterke gemeente

CD&V Hoogstraten: Samen bouwen aan een sterke gemeente

CD&V Hoogstraten is een politieke partij die zich inzet voor de gemeente Hoogstraten en haar inwoners. Met een team van enthousiaste en gedreven mensen streven ze naar een betere toekomst voor de hele gemeenschap.

Als christendemocratische partij hecht CD&V Hoogstraten veel belang aan waarden zoals solidariteit, rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid. Ze geloven dat een sterke gemeenschap gebouwd wordt op respect voor elkaar, zorg voor de zwaksten en duurzaamheid. Deze waarden vormen dan ook de basis van hun beslissingen en acties.

Een van de belangrijkste pijlers van CD&V Hoogstraten is samenwerking. Ze geloven sterk in het belang van dialoog en het betrekken van alle stemmen in het politieke proces. Door bruggen te bouwen tussen verschillende gemeenschappen willen ze streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten.

CD&V Hoogstraten is actief op verschillende beleidsdomeinen. Ze zetten zich in voor een efficiënt en transparant bestuur dat de belangen van alle Hoogstratenaren behartigt. Onderwijs, cultuur, sport, economie en duurzaamheid zijn slechts enkele domeinen waarop ze zich richten. Samen met de inwoners werken ze aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Wat CD&V Hoogstraten onderscheidt, is hun openheid en toegankelijkheid. Ze willen een partij zijn waar iedereen welkom is om ideeën en visies te delen. De noden en wensen van de inwoners worden serieus genomen en vertaald naar concrete acties en beleidsvoorstellen. CD&V Hoogstraten luistert naar haar inwoners en werkt samen met hen aan een beter Hoogstraten.

Als je op zoek bent naar een politieke partij die zich inzet voor een sterke gemeente waarin iedereen meetelt, dan ben je bij CD&V Hoogstraten aan het juiste adres. Met hun christendemocratische waarden als leidraad streven ze naar een gemeenschap waarin solidariteit, rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid centraal staan. Samen met jou willen ze bouwen aan een betere toekomst voor Hoogstraten.

 

6 Veelgestelde Vragen over CD&V Hoogstraten

 1. Wat is CD&V Hoogstraten?
 2. Wie zijn de lokale bestuurders van CD&V Hoogstraten?
 3. Wat zijn de standpunten van CD&V Hoogstraten?
 4. Hoe kan ik lid worden van CD&V Hoogstraten?
 5. Welke activiteiten organiseert CD&V Hoogstraten?
 6. Waar vind ik meer informatie over CD&V Hoogstraten?

Wat is CD&V Hoogstraten?

CD&V Hoogstraten is de lokale afdeling van de politieke partij CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams) in de gemeente Hoogstraten, België. CD&V is een Vlaamse politieke partij die gebaseerd is op christendemocratische waarden en principes.

De lokale afdeling, CD&V Hoogstraten, zet zich specifiek in voor de belangen van de inwoners van Hoogstraten. Ze streven naar een betere toekomst voor de gemeente en haar inwoners door middel van een dynamisch en verantwoordelijk beleid.

CD&V Hoogstraten gelooft sterk in samenwerking en dialoog. Ze willen alle stemmen horen en bruggen bouwen tussen verschillende gemeenschappen om zo te streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kansen krijgt. De partij hecht veel belang aan solidariteit, rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid als basisprincipes.

Op verschillende beleidsdomeinen zet CD&V Hoogstraten zich actief in. Onderwijs, cultuur, sport, economie en duurzaamheid zijn slechts enkele van de gebieden waarop ze zich richten. Ze willen een efficiënt en transparant bestuur dat rekening houdt met de belangen van alle Hoogstratenaren.

CD&V Hoogstraten is ook bekend om haar openheid en toegankelijkheid. Ze verwelkomen graag ideeën en visies van alle inwoners. Door te luisteren naar de noden en wensen van de gemeenschap, vertalen ze deze naar concrete acties en beleidsvoorstellen.

Kortom, CD&V Hoogstraten is een politieke partij die zich inzet voor een sterke gemeente waarin solidariteit, rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid centraal staan. Ze willen samen met de inwoners werken aan een beter Hoogstraten en streven naar een leefbare en aantrekkelijke gemeente voor iedereen.

Wie zijn de lokale bestuurders van CD&V Hoogstraten?

CD&V Hoogstraten heeft verschillende lokale bestuurders die zich inzetten voor de gemeente en haar inwoners. Hieronder volgt een overzicht van enkele prominente leden:

 1. Marc Van Aperen: Marc Van Aperen is burgemeester van Hoogstraten. Hij staat aan het hoofd van het lokale bestuur en draagt de verantwoordelijkheid voor het algemene beleid van de gemeente.
 2. Arnold Wittenberg: Arnold Wittenberg is schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening. Hij is verantwoordelijk voor financiële aangelegenheden en zorgt voor een duurzame ontwikkeling van het grondgebied.
 3. Fons Jacobs: Fons Jacobs is schepen van Onderwijs, Cultuur en Jeugd. Hij zet zich in voor kwalitatief onderwijs, culturele activiteiten en jeugdwerking binnen de gemeente.
 4. Lieve Baeten: Lieve Baeten is schepen van Sport en Senioren. Zij stimuleert sportieve activiteiten en ondersteunt initiatieven voor senioren om een actief en gezond leven te bevorderen.

Dit zijn slechts enkele namen van lokale bestuurders binnen CD&V Hoogstraten. Samen vormen zij een team dat zich inzet voor het welzijn, de ontwikkeling en de belangen van de gemeente Hoogstraten en haar inwoners.

Wat zijn de standpunten van CD&V Hoogstraten?

CD&V Hoogstraten heeft verschillende standpunten en beleidsvoorstellen op diverse beleidsdomeinen. Hier zijn enkele belangrijke standpunten van CD&V Hoogstraten:

 1. Onderwijs: CD&V Hoogstraten hecht veel belang aan kwalitatief onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen. Ze willen investeren in modernisering van schoolinfrastructuur, het verlagen van de werkdruk voor leerkrachten en het stimuleren van levenslang leren.
 2. Economie: CD&V Hoogstraten wil een bloeiende lokale economie bevorderen door het ondersteunen van ondernemerschap en het creëren van een gunstig ondernemersklimaat. Ze streven naar een goede balans tussen economische groei, duurzaamheid en werkgelegenheid.
 3. Duurzaamheid: CD&V Hoogstraten zet in op duurzaamheid en milieubescherming. Ze willen de gemeente Hoogstraten verder verduurzamen door te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene mobiliteit en het behoud van natuurlijke gebieden.
 4. Sociale cohesie: CD&V Hoogstraten streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Ze willen de sociale cohesie versterken door te investeren in buurtwerking, jeugd- en sportverenigingen, cultuurinitiatieven en participatieprojecten.
 5. Zorg: CD&V Hoogstraten wil goede zorgvoorzieningen garanderen voor alle inwoners. Ze pleiten voor een toegankelijk en kwalitatief gezondheidszorgsysteem, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de noden van ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare groepen.

Het is belangrijk op te merken dat deze standpunten een algemene weergave zijn en dat CD&V Hoogstraten ook rekening houdt met lokale noden en ontwikkelingen. Ze luisteren naar de inwoners van Hoogstraten en passen hun beleid aan om te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap.

Hoe kan ik lid worden van CD&V Hoogstraten?

Het lid worden van CD&V Hoogstraten is eenvoudig en biedt jou de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij de politieke werking van de partij. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om lid te worden:

 1. Bezoek de website van CD&V Hoogstraten: Ga naar de officiële website van CD&V Hoogstraten waar je meer informatie kunt vinden over het lidmaatschap en de partij zelf.
 2. Zoek naar de “Lid worden” sectie: Op de website vind je waarschijnlijk een specifieke sectie gewijd aan het lidmaatschap. Klik op deze sectie om meer te weten te komen over het proces.
 3. Vul het online inschrijvingsformulier in: In dit formulier zul je gevraagd worden om enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals je naam, adres en contactgegevens. Volg alle instructies zorgvuldig op en vul het formulier volledig in.
 4. Betaal het lidmaatschapsgeld: Om volwaardig lid te worden van CD&V Hoogstraten kan er een jaarlijks lidmaatschapsgeld vereist zijn. Dit bedrag kan variëren, afhankelijk van je situatie (bijvoorbeeld studenten of jongeren kunnen mogelijk recht hebben op een gereduceerd tarief). Volg de instructies op de website om het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Bevestiging en welkomstpakket: Na ontvangst van je inschrijving en betaling zal CD&V Hoogstraten jouw aanvraag verwerken. Je ontvangt dan een bevestiging van je lidmaatschap en vaak ook een welkomstpakket met meer informatie over de partij en haar activiteiten.

Als lid van CD&V Hoogstraten krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan interne vergaderingen, evenementen en campagnes. Je kunt ook jouw stem laten horen binnen de partij en bijdragen aan het vormgeven van het beleid en de standpunten.

We raden je aan om contact op te nemen met CD&V Hoogstraten via hun officiële website of andere beschikbare communicatiekanalen voor specifieke informatie over het lidmaatschap en eventuele recente wijzigingen in het proces.

Welke activiteiten organiseert CD&V Hoogstraten?

CD&V Hoogstraten organiseert verschillende activiteiten om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten en om hen de kans te geven om hun stem te laten horen. Enkele voorbeelden van activiteiten die regelmatig door CD&V Hoogstraten worden georganiseerd zijn:

 1. Inwonersbijeenkomsten: CD&V Hoogstraten organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën, zorgen en suggesties te delen. Deze bijeenkomsten bieden een platform voor open discussie en dialoog tussen politici en burgers.
 2. Buurtwandelingen: Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in verschillende wijken en buurten, organiseert CD&V Hoogstraten buurtwandelingen. Tijdens deze wandelingen gaan politici samen met inwoners door de straten om problemen of verbeteringen ter plaatse te bekijken en bespreken.
 3. Thema-avonden: CD&V Hoogstraten organiseert thema-avonden waarbij specifieke onderwerpen centraal staan, zoals mobiliteit, duurzaamheid of lokale economie. Experts worden uitgenodigd om presentaties te geven en er is ruimte voor vragen en discussie.
 4. Sociale activiteiten: Naast politieke activiteiten organiseert CD&V Hoogstraten ook sociale evenementen om de gemeenschapszin te versterken. Dit kunnen bijvoorbeeld gezellige ontmoetingsmomenten zijn zoals een zomerbarbecue, een nieuwjaarsreceptie of een sportieve activiteit.
 5. Vrijwilligerswerk: CD&V Hoogstraten stimuleert haar leden en sympathisanten om actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk in de gemeente. Dit kan variëren van het helpen bij lokale evenementen tot het ondersteunen van sociale initiatieven.

Deze activiteiten bieden inwoners de mogelijkheid om in contact te komen met politici, hun stem te laten horen en samen te werken aan een betere gemeente. CD&V Hoogstraten hecht veel belang aan participatie en wil graag een brug slaan tussen de politiek en de inwoners.

Waar vind ik meer informatie over CD&V Hoogstraten?

Voor meer informatie over CD&V Hoogstraten kun je terecht op hun officiële website. Op de website vind je uitgebreide informatie over de partij, hun visie, standpunten en de mensen achter CD&V Hoogstraten. Daarnaast kun je ook nieuwsberichten, activiteiten en evenementen vinden die georganiseerd worden door de partij.

De website van CD&V Hoogstraten is te bereiken via de volgende link: [cdenvhoogstraten.be](https://www.cdenvhoogstraten.be/)

Op de website vind je ook contactgegevens, zodat je indien gewenst rechtstreeks contact kunt opnemen met CD&V Hoogstraten voor meer specifieke vragen of informatie.

Daarnaast is het ook mogelijk om CD&V Hoogstraten te volgen op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Hier kun je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates van de partij.

CD&V Hoogstraten staat open voor dialoog en betrokkenheid van haar inwoners, dus aarzel niet om contact op te nemen of hun website te bezoeken voor meer informatie over hun politieke standpunten en activiteiten in de gemeente Hoogstraten.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Related Post