Over ons

C-D&V Hoogstraten is een dynamische politieke partij, geworteld in de prachtige gemeente Hoogstraten. Het team van betrokken en gedreven mensen staat klaar om zich in te zetten voor het welzijn van de inwoners en de verdere ontwikkeling van de gemeente.

C-D&V Hoogstraten gelooft in de kracht van samenwerking en dialoog. De partij streeft naar een politiek klimaat waarin alle stemmen gehoord worden en waarin gezamenlijk gebouwd kan worden aan een betere toekomst. Bruggen bouwen tussen verschillende gemeenschappen en streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten, is van groot belang.

De partij is geworteld in christendemocratische waarden, zoals solidariteit, rentmeesterschap en sociale rechtvaardigheid. C-D&V Hoogstraten gelooft dat een sterke gemeenschap gebouwd wordt op respect voor elkaar, zorg voor de zwaksten en een duurzame omgang met de leefomgeving. Deze waarden vormen de basis van alle beslissingen en acties.

C-D&V Hoogstraten is actief op verschillende beleidsdomeinen. De partij zet in op een efficiënt en transparant bestuur dat de belangen van alle Hoogstratenaren behartigt. Er wordt gestreefd naar verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, economie en duurzaamheid. Samen met de inwoners wordt er gewerkt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

C-D&V Hoogstraten streeft ernaar een open en toegankelijke partij te zijn, waar iedereen welkom is om ideeën en visies te delen. Er wordt geluisterd naar de noden en wensen van de inwoners en deze worden vertaald naar concrete acties en beleidsvoorstellen. Samen met hen wil C-D&V Hoogstraten bouwen aan een beter Hoogstraten.