cdenvhoogstraten.be Uncategorized Bouw aan een inclusieve toekomst met Social Return!

Bouw aan een inclusieve toekomst met Social Return!

Bouw aan een inclusieve toekomst met Social Return! post thumbnail image

Wat is Social Return?

Wat is Social Return?

Social Return is een beleidsinstrument dat steeds meer wordt toegepast in aanbestedingen door overheden en grote bedrijven. Het houdt in dat bij de uitvoering van opdrachten of projecten ook aandacht wordt besteed aan het creëren van sociale meerwaarde.

Concreet betekent dit dat bedrijven die een opdracht binnenhalen, verplicht worden om een bepaald percentage van de werkzaamheden te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking of statushouders zijn.

Het doel van Social Return is om deze groepen mensen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo hun zelfredzaamheid en participatie te vergroten. Door bedrijven te stimuleren om sociaal verantwoord te ondernemen, wordt er gewerkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Naast het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, kan Social Return ook bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals het verkleinen van sociale ongelijkheid en het bevorderen van diversiteit binnen organisaties.

Door Social Return op te nemen in aanbestedingen en opdrachten, dragen bedrijven bij aan een duurzame en rechtvaardige samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar talenten te benutten en zich verder te ontwikkelen.

Creëer sociale impact met Social Return!

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Related Post