Zorgzaam Hoogstraten

Zowel onze jongste telg als oudste inwoners moet zich goed kunnen voelen in Hoogstraten. Daarom kiezen wij voor kwaliteitsvolle, betaalbare en nabije zorg.

In alle levensfasen stellen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen andere vragen naar zorg en ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van de zorg die hij/zij nodig heeft en deze kan krijgen liefst zo dicht mogelijk in de eigen omgeving. Daarom zetten wij in op een zorgaanbod en dienstverlening op maat van de zorgvrager, maar ook die de mantelzorger waardeert en sterker maakt.

Wij springen voor:
  • Om mensen te ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis wonen, zijn natuurlijk onze thuiszorgdiensten de belangrijkste ondersteuners, maar de mogelijkheden van lokale dienstencentra in deze mogen niet onderschat worden. Daarom dat wij overtuigd nieuwe lokale dienstencentra starten in Meer en Meerle en hiervoor ook de nodige aangepaste infrastructuur willen voorzien op de Kloostersite in Meer en in het Raadhuis in Meerle.
    Bij de invulling van deze dienstencentra willen we ook ‘out of de box’ denken en integreren we bv. in Meerle ook de bib, maar willen we ook kijken hoe we diensten van het stadhuis naar de deeldorpen kunnen brengen. Denk bv. aan de blauwe zak. Op deze manier worden onze lokale dienstencentra meer echte dorpshuizen.
  • Projecten zoals buurtzorgnetwerk breiden wij graag uit naar alle deeldorpen en we onderzoeken de mogelijkheden voor kleinschalige dagopvang (CADO) in onze deeldorpen.
  • Met de ontwikkeling van het ’t Gastenhuys brengen we enerzijds extra dienstverlening naar Hoogstraten (nierdialysecentrum) en maken we anderzijds het aanbod van Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg (CGG), Jongere Advies Centrum (JAC), Onthaalbureau Kind & Gezin, opvoedingswinkel,… toegankelijker voor de gebruikers en efficiënter in werking voor de medewerkers. Dit is een belangrijke aanvulling om de woonzorgsite Stede Akkers te laten uitgroeien tot een echte Welzijnscampus.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om te starten met een zorgtelefoon waarbij onze inwoners met allerlei zorgvragen terecht kunnen
  • Elk kind verdient de kans om gelukkig op te groeien met een zelfstandige toekomst. Gezinnen en kinderen in armoede krijgen gerichte ondersteuning om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarnaast werken we samen met verenigingen waar armen het woord nemen in de ontwikkeling van een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen elkaar kunnen helpen
  • Onze Stedenband met Za’Kpota waarderen wij enorm en zullen we de komende jaren verder uitbouwen. Uitwisseling met diverse culturen verrijkt onze blik op de wereld.
  • Taal is een belangrijk middel om goed te kunnen integreren. Kinderen en volwassenen met een taalachterstand voor Nederlands kunnen in Hoogstraten lessen Nederlands volgen en worden eventueel begeleid door vrijwilligers. Voor de allerkleinste zijn er de taalsportkampen.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland