Veilig Hoogstraten

Bij aangenaam wonen hoort ook een veilig Hoogstraten met een snelle en deskundige hulpverlening voor en dóór burgers.

We voeren een beleid gericht op het voorkomen van problemen, maar als de nood aanwezig is kunnen we snel en efficiënt hulp bieden.

Wij springen voor:

  • De politie adviseert omtrent inbraakpreventie, zet in op de bewustmaking omtrent de risico’s van alcohol en druggebruik en adviseert initiatiefnemers voor de veilige organisatie van hun evenementen.
  • De brandweer adviseert eveneens initiatiefnemers voor de veilige organisatie van hun evenementen en zet via de omgevingsvergunning actief in op brandveilig bouwen zodat bij eventuele brand het risico maximaal kan beperkt worden. Op vraag brengt de brandweer plaatsbezoeken om de brandveiligheid te controleren en/of advies te verlenen.
  • De urgentiediensten (politie, brandweer, ziekenwagen) zijn degelijk uitgerust. Moderne hulpmiddelen (o.a. verdere uitrol van camera’s) zorgen voor een efficiëntere hulpverlening.
  • Om een snellere, kwaliteitsvolle en gelijke hulpverlening te kunnen voorzien in gans Hoogstraten is een herlocalisatie van de brandweer en ambulancedienst noodzakelijk. Ook de politiediensten kampen met plaatsgebrek. Daarom bouwen wij één nieuw veiligheidscentrum, meer in het midden van ons grondgebied, waar zowel politie, brandweer als ambulancedienst worden gehuisvest. Dit zorgt eveneens voor efficiëntiewinst op vlak van terreinkennis, communicatie, samenwerking en coördinatie.
  • De rol van de wijkagent evolueren we nog meer als laagdrempelig aanspreekpunt. Dit kan ervoor zorgen dat problemen preventief en vooral in samenspraak kunnen worden opgelost.
  • We zijn een betrokken samenleving en hier willen we ook verder op inzetten. Burgers en organisaties worden geactiveerd om een actieverol mee op te nemen. Zo zetten we in op de verdere uitbouw van de EVAPP-burgerhulpverlening. Ook willen we op de bedrijfsterreinen gemeenschapsdiensten inzetten om de politie te ondersteunen in de handhaving. Bovendien is een uitbreiding van de BIN’s ook belangrijk en onderzoeken we de mogelijkheid voor een bredere inzet van de BIN’s. Kunnen we bv. de BIN’s mee inzetten om personen met dwaalgedrag (dementie, verstandelijke beperking…) op te sporen.
  • Verkeersveiligheid is voor ons een topprioriteit in Hoogstraten. Voor verdere details zie mobiel Hoogstraten.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland