Ondernemend Hoogstraten

Hoogstraten kent een sterk groeiende economie met méér werkgelegenheid en welvaart  dan ooit tevoren! Ondernemers verdienen dan ook ruimte en een helder, ondersteunend beleidskader. Hoogstraten als scholencentrum en toeristische trekpleister maken hier mede het verschil.

Een gemeente die ruimte schept om te ondernemen en hierdoor nieuwe bedrijven aantrekt, mag er prat op gaan dat dit zijn inwoners ten goede komt. We ijveren dan ook voor een gezond en evenwichtig economisch beleid. Wij willen dat onze inwoners voldoende kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Liefst van al dicht bij huis, waarbij gezorgd wordt voor een ruime diversiteit aan jobs voor zowel laag- als hooggeschoolden en dit zowel in industrie, KMO, land- en tuinbouw, horeca of middenstand. Hiervoor gaan we in dialoog met de bedrijven. Een bedrijfsvriendelijke beleid draagt bij tot meer jobs in eigen streek!

Goed opgeleide, gemotiveerde mensen met goesting om steeds nieuwe dingen te ontdekken zorgen voor ademruimte op de werkvloer of worden geïnspireerd om zelf te ondernemen. De kracht van een sterk, flexibel en kwaliteitsvol scholencentrum is dan ook niet te onderschatten. Alsook de kracht van een sterk toeristisch verhaal en samenwerking rond citymarketing biedt kansen.

Wij springen voor:

 • Het overleg met bedrijven en ondernemers in de verschillende sectoren blijft voor ons de eerste prioriteit. Je kan elkaar maar versterken als je elkaars vragen en noden kent.
 • Ons aanspreekpunt lokale economie in het stadhuis blijft belangrijk om ondernemers met vragen op een snelle en efficiënte manier te helpen..
 • Startende ondernemers of ondernemers die met hun bedrijf op een kruispunt staan zouden moeten kunnen rekenen op gespecialiseerde dienstverlening. Daarom zullen wij de mogelijkheden voor een incubatiecentrum onderzoeken in overleg met belangenorganisaties zoals VOKA, UNIZO, Boeren op een Kruispunt, …
 • Voldoende fysieke ruimte met een duidelijk vergunningenbeleid, waarbij aandacht en ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Een unieke troef is de aanwezigheid van de ganse voedselketen op ons grondgebied. Wij kunnen genieten van Hoogstraatse kennis en smaak van de schoolbank, tot het werk op het veld en in de stal, tot de onderzoekscentra, de toeleveranciers en de verwerkende bedrijven, tot een mooi gedekte tafel met een gezond gevuld bord thuis of in onze horecazaken eventueel zelfs bedient door de studenten van onze hotelschool. Daarom willen wij samen nadenken over een ‘lokale voedingsstrategie’ waarbij we onze troeven en gezonde lokale voeding nog meer in de kijker kunnen zetten en versterken.
 • Door de realisatie van het bedrijventerrein ‘De Kluis’ zullen bedrijfsverplaatsingen, -uitbreidingen en nieuwe bedrijfsactiviteiten voor nieuwe bijkomende arbeidsplaatsen zorgen in Hoogstraten.
  Door de opwaardering van het oudste gedeelte van de transportzone, in combinatie met het themapark rond de boomteelt (boomteelt businesscenter) zijn ook hier bijkomende arbeidsplaatsen te verwachten.
 • Een aankoop en aanbestedingsbeleid met maximale kansen voor de lokale ondernemers.
 • Centrumvisie (Vrijheid Hoogstraten) mbt verkeersveiligheid, toegankelijkheid en mobiliteit (doorstroming, parkeerplaatsen)
 • Een sterke citymarketing en een sterk toeristisch beleid, zorgen samen niet enkel voor  extra lokale klanten, maar ook uit de verdere regio.  Daarbij zetten we na het marktonderzoek door de provinciale detaïlhandelscoach in op het gericht aanspreken van onze Noorderburen als potentiële klant.
 • We bieden, in overleg en in samenwerking met alle scholen, goed onderwijs met een ruim aanbod aan opleidingen, zodat onze kinderen en jongeren in hun nabije omgeving hun kennis en talenten ten volle kunnen ontwikkelen.
 • We staan garant voor goede, moderne gemeentelijke schoolinfrastructuur en faciliteren/ondersteunen andere scholen om dit ook te kunnen blijven garanderen, met bijzondere aandacht voor het behoud van een unieke dorpsschool in elk deeldorp. Daar waar ruimtegebrek ontstaat door de sterke groei van het aantal leerlingen wordt een oplossing op maat Hierbij denken we aan school in Minderhout, verhuis IKO Meerle, maximumcapaciteit school Hoogstraten, uitbreiding IKO Hoogstraten,…
 • De opstart van sociale economieprojecten in Hoogstraten voor die doelgroep van werknemers die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld via Team Proper Hoogstraten, groendienst,…. Hiermee kunnen we personen met een grote afstand tot de gewone arbeidsmarkt activeren.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland