Mobiel Hoogstraten

Alle weggebruikers willen zich veilig en vlot in het verkeer kunnen begeven. Onze stappers en trappers, groot en klein, verdienen daarbij extra aandacht met een nóg betere infrastructuur.

We zijn met velen op weg en vaak op hetzelfde moment. Jonge en oudere voetgangers en fietsers zoeken een veilige route naast de drukte van de auto’s en vrachtwagens. We gaan de uitdaging aan om iedereen meer te laten wandelen en fietsen en maken het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker. Daarnaast zetten we in voor een verbetering van de weginfrastructuur voor elke gebruiker.

Wij springen voor:

 • Om meer mensen aan te moedigen op de fiets te springen rollen we het Fietsplan ‘Hoogstraten fietst’ uit. Naast een sensibiliserend luik bevat dit plan ook heel concrete maatregelen zoals:
  • Het verhogen van het aantal fiets- en schoolstraten.
  • We realiseren fietsvriendelijke bedrijventerreinen. Bij de nieuw aan te leggen terreinen voorzien we dit vanaf het ontwerp, bij bestaande terreinen passen we de gevaarlijke oversteken en verkeerssituaties aan in overleg met de bedrijven.
  • We verbeteren de fietswegen met nieuwe fietspaden (Gelmelstraat, Ulicotenseweg, Hoogeind-Heieind, Chaamseweg (stukje suggestiestrook)) en fietssuggestiestroken (Beemden, Klein Eyssel, Markweg, Kerkstraat)
  • Onoverzichtelijke kruispunten en oversteekplaatsen voor stappers en trappers worden heringericht zoals kruispunt Kerkstraat-Meerledorp, Vrijheid-Boschstraat,…
  • We proberen de mogelijkheden van fietsdelen uit in Wortel-Kolonie en voor toeristisch gebruik.
 • Voor de stappers zorgen we voor ruime en begaanbare voetpaden. We breiden de accentverlichting van de zebrapaden uit naar alle deeldorpen.
 • De verkeers(door)stroom op de Vrijheid verbeteren we en maken we veiliger voor iedereen. Dit doen we heel concreet door:
  • De schoolbusroute zodanig aan te passen dat deze efficiënter en veiliger (Minder Hinder schoolbusroute)
  • Kruispunten herinterichten met de prioriteit voor Loenhoutseweg – Lodewijk de Konincklaan.
  • het voorzien van tijdsvenster op de laad-en loszones en wegenwerken enkel toe te laten tijdens daluren
 • Vlot bereikbare parkings in de omgeving die goed zijn aangeduid zodat ook bezoekers hun weg hiernaar vinden.
 • Het doorgaand vrachtverkeer moet maximaal uit de dorpskernen blijven:
  • Voor de noord-zuidverbinding wordt nu gerealiseerd door het plaatsen van camera’s.Dit kan voor de noord-zuid as nu al gerealiseerd worden met de camera’s.
  • Voor het verkeer van oost naar west (naar of vanuit Turnhout) zijn we afhankelijk van de realisatie van de ringstructuur in Rijkevorsel en de opwaardering van de Houtelweg. Wij blijven het initiatief van de provincie warm houden.
 • Voor kwetsbare doelgroepen (ouderen, personen met een beperking, …) blijven we aangepast vervoer via de Handicar en Minder Mobielen Centrale
 • In overleg met de Lijn willen we het gebruik van de bus verhogen en onderzoeken of bepaalde interessante internationale verbindingen mogelijk zijn, waardoor ook het aanbod in Hoogstraten versterkt.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland