Levendig Hoogstraten

Iedereen moet zich kunnen ontspannen. Onze verenigingen zijn de ideale plek om samen te ontspannen. We verbeteren de sport- en jeugdinfrastructuur, voorzien een nieuw cultuurhuis en waarborgen de lokale werking in de deeldorpen.

Iedereen moet zich kunnen ontspannen. Hou je van sporten, muziek of net de stilte of leef jij je graag uit met je handen in de klei of met verf,…? Iedereen moet de kans krijgen om zijn/haar vrije tijd op zijn/haar  eigen manier vorm te geven. Onze verenigingen zijn een ideale plek om samen te ontspannen. Daarenboven zijn de verenigingen de belangrijkste bouwstenen voor een warm dorpsleven! Hun werking steunt veelal volledig op vrijwilligers die we moeten koesteren. Daarom willen we onze verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen.

Wij springen voor:

  • Onze uitleendienst zorgt voor de belangrijkste logistieke ondersteuning bij organisaties van evenementen door verenigingen. De openingsuren van deze dienst dient meer rekening te houden met de werktijden van de vrijwilligers en bepaalde materialen moeten meer toegankelijk gemaakt worden door ofwel aangepast uitleenmateriaal ofwel te werken met leveringen.
  • Goede infrastructuur is eveneens belangrijk om een goede werking te kunnen uitbouwen. Samen met verenigingen kijken we hoe we de nodige sport- en jeugdinfrastructuur kunnen realiseren.
    1. Het sportpark in Hoogstraten kende de laatste jaren een sterke evolutie. Het is een plek waar mensen graag komen en waar graag nog meer verenigingen hun thuishaven willen uitbouwen. Daarom maken we een totaalvisie op zodat we op deze plek zoveel mogelijk sporten kunnen klusteren. Hierbij denken we aan een sportspecifiek gymhal, atletiekpiste en andere/eventuele nieuwe sporten.
    2. Voor de jeugdverenigingen Chiromeisjes Meerle en Jeugdhuis Den Dorpel is de omgevingsvergunning ingediend en met de KSA/KLJ en Plussers van Hoogstraten worden nieuwe toekomstplannen geconcretiseerd aan Den Dijk.
  • Op vlak van cultuur hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in een eigen Hoogstraats cultuuraanbod. Dit was niet alleen aangenaam maar heeft ons ook heel wat geleerd wat onze inwoners wensen.Wij zijn overtuigd dat er in Hoogstraten ruimte is om de cultuurbeleving nog meer te laten groeien. Aangepaste infrastructuur kan hierin ook een bijdrage leveren. Maar de hamvraag is dan vooral hoe die infrastructuur op maat van Hoogstraten er dan moet uitzien.Om de behoefte van verenigingen en inwoners in kaart te brengen hebben wij het afgelopen jaar een uitgebreide studie gevoerd. Als conclusie wordt hierin gekozen voor een centraal cultuurhuis met ook een werking naar alle deeldorpen en een samenwerking met onze verenigingen. Welke functies we daar dan precies in onder brengen zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de behoefte en de uiteindelijke mogelijke locaties met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Dit is dus de volgende stap in het uittekenen van dit cultuurhuis.
  • Hoogstraten wordt opvallend gekenmerkt door muzikanten en muziekliefhebbers. Naast de muziekacademie bestaan vele verschillende verenigingen waar mensen genieten van muziek en muziek maken. Om de muziekstudies laagdrempeliger te maken zou een samenwerking tussen fanfares en de muziekacademie in de verschillende deeldorpen een grote stap voorwaarts kunnen zijn. 
  • Een gebuurtevereniging is de ideale plek om je buren te leren kennen en samen voor een nog aangenamere buurt te zorgen. Misschien heb jij wel ideeën om wat meer kleur en geur in je straat te brengen door samen bloembakken aan te kopen of hebben jullie een ideale plek om een eigen gemaakte bank te plaatsen, kunnen jullie mee de buurt proper houden of wil je, je oudere buurman helpen bij het ruimen van sneeuw,… Buur kent buur en samen maken we van je buurt de droomplek om te wonen, dat is het doel van ons ‘buurtcharter’.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland