Goed GEZIN(d) Hoogstraten

Opvoeden doe je niet alleen. Ouders rekenen o.a. op voldoende kinderopvang in aangepaste infrastructuur, waar kinderen plezier kunnen maken en van alles kunnen ontdekken.

De combinatie gezin en werk zorgt ervoor dat de eerste drie levensjaren de kinderen vaak buitenhuis worden opgevangen, alsook dat het niet altijd haalbaar is om de kinderen op tijd van school te halen. De stad moet in overleg met alle partners dan ook streven voor een voldoende uitgebreid, fijn en kwaliteitsvol aanbod van naschoolse activiteiten. Kinderen zonder of met bijzondere noden, moeten er samen kunnen spelen en ervaren.

Wij springen voor:

  • Het te kort aan opvang in Hoogstraten start momenteel al bij de 0-3 jarige. In overleg met bestaande initiatieven ondersteunen wij hun uitbreidingsinitiatieven zodat op korte termijn extra plaatsen bij komen.
  • Nieuwe private initiatieven kunnen wij enkel toejuichen en mee op weg zetten om hopelijk een vlotte start te kennen.
  • Voor de vakantieopvangplaatsen hebben wij de afgelopen 6 jaar een verdubbeling in capaciteit gerealiseerd en dat dat zullen wij opnieuw doen de eerstkomende jaren zodat meer kindjes opgevangen kunnen worden, maar dat er ook in korte schoolvakanties een aanbod is. Dit doen we door een sterke uitbreiding van de monitorenploeg van Speelpleinwerking en het uitbreiden van het aanbod van diverse sport- en creakampen.
  • Met de sterke groei voor ogen willen we voor speelpleinwerking ook een eigen nieuwe infrastructuur bouwen zodat zij ook efficiënter kunnen werken. Hiervoor werken we samen met de Hoogstraatse Jeugdverenigingen zodat de nieuwe lokalen ook dubbel en efficiënt gebruikt worden.
  • In Meerle voorzien we een nieuwe infrastructuur voor Stekelbees in de oude schoolgebouwen van 4-5-6. Ook hier wordt samengewerkt met de jeugdverenigingen om de lokalen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
  • We stimuleren verenigingen om kort na schooltijd leuke activiteiten aan te bieden zodat kinderen alle kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en ontplooien.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland