Dienstverlenend Hoogstraten

Wij willen het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken door administratieve vereenvoudiging en meer toegankelijke dienstverlening.

Het stadhuis is een open huis waar iedereen terecht kan met zijn vragen en bezorgdheden en klantvriendelijk en met respect voor de privacy snel verder geholpen wordt. Door participatie en inspraak vergroten we de betrokkenheid van eenieder bij al wat gebeurt en kan ieder die dat wil, meebouwen aan een visie op een open en warm Hoogstraten, met zijn zes unieke deeldorpen.

Wij springen voor:

  • Ruimere openingsuren en werken op afspraak zorgt ervoor dat iedereen klantgericht en snel geholpen wordt in het stadhuis. De dienstverlening verloopt vlotter dankzij de verdere ontwikkeling van het E-loket.
  • Om verenigingen nog beter te ondersteunen worden de openingsuren van de uitleendienst aangepast en kan groot uitleenmateriaal ter plaatse gebracht worden.
  • De lokale dienstencentra van Meer en Meerle worden dorpshuizen waar aanvragen of documenten opgehaald kunnen worden om verplaatsingen te vermijden.
  • Structurele participatie in raden en commissies en nieuwe vormen van inspraak die eerder tijdelijk en projectgericht zijn, verhogen de kwaliteit van het beleid. Participatie zorgt er immers voor dat ervaringskennis van rechtstreeks betrokkenen maximaal meegenomen wordt in het nemen van beslissingen.
  • Transparante en duidelijke communicatie houdt de inwoners op de hoogte van de gebeurtenissen binnen stad en OCMW via zowel de moderne als de klassieke kanalen. (infozine, facebook… ).
  • Hoogstraten wordt steeds meer een diverse gemeenschap. Ieder krijgt de kans om kwaliteitsvol te wonen, naar school te gaan, een job uit te oefenen, contacten te leggen in verenigingen en deel uit te maken van de maatschappij. Een meerjarenplanning zorgt ervoor dat onze stad gezond financieel beheerd wordt en dat we tijdig kunnen anticiperen op schommelingen bij inkomsten en uitgaven ten gevolge van demografische evoluties, conjunctuurbewegingen en wijzigende wetten en overheidssubsidies.

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland